Paramount 2021
26.2mi
Click on name
Place First Name Last Name Time
1 Loren Anthony 3:45:48
2 Andrew Fowler 4:29:20
3 Robert Manon 4:39:02
4 Jonathan Edge 4:51:49
5 Jason Mock 4:55:37
6 Sean Omalley 5:00:12
7 Deo Jarvata 5:13:07
8 Ricardo Ramirez 5:16:05
9 Leslie Frank Cedeno 5:28:36
10 James Sintef 5:35:57
11 Gary Burdorf 6:38:24
Silverio Rivas DNS
Adam Price DNS